Yeni Üye

Adınız *
Soyadınız *
TC No *
GSM numaranız *
+90
E-posta adresiniz *
Ünvan *
Kurumunuz *
Mesleğiniz *
Mesleğinizi bulamıyorsanız eklememiz için lütfen info@dia.media adresine bilgi veriniz.
Mesleki İlgi Alanı
Şifreniz *
Şifreniz tekrar *
8+4=? Doğrulama
Diamed KVKK metnini okudum, kabul ediyorum. *
dia.media tarafından eposta adresime ve gsm numarama duyuru, yenilik gibi duyuruların eposta ya da sms ile gönderilmesini onaylıyorum.
Bilgilerimin doğruluğunu ve kullanım koşullarını okuyarak kabul ettiğimi onaylar, gerçek dışı beyan verdiğimin ve kullanım şartlarına aykırı hareket ettiğimin tespiti halinde hakkımda yapılacak işlemler ve IP üzerinden takip için onay verdiğimi beyan ederim. *
dia.media üyelik ve kullanıcı koşulları

1. dia.media tarafından toplanan kişisel bilgiler, uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.

dia.media, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.

2. dia.media'nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, sosyal ağı kullananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, dia.media dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3. Her kullanıcı, dia.media ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; dia.media üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, dia.media tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda dia.media'nın hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, dia.media dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla dia.media ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. dia.media'da sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı dia.media'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. dia.media, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6. Kullanıcılar, dia.media'yı kullanarak, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcıların dia.media Kullanım Koşulları hükümlerine, tıbbi etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı dia.media'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7. Kullanıcılar, dia.media dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. dia.media, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

8. Kullanıcılar, dia.media dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, dia.media'nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

9. dia.media içerik ve videoları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. dia.media, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

10. dia.media üzerinden, dia.media kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. dia.media üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında dia.media'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11. dia.media kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. dia.media, aynı zamanda, kullanıcının veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

12. Kullanıcılar, dia.media hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

13. dia.media, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, sitede ilan ederek değiştirebilir. Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır.

14. dia.media'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, dia.media'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır. Bu ve bunun gibi durumlar, dia.media açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için dia.media'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

15. Kullanıcılar dia.media'ya giriş yapmakla bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.